Tập đoàn IBM vừa công bố chính thức bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng Giám đốc của IBM Việt Nam.

Ông Tan Jee Toon đã từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại IBM, trong đó có thời gian đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc của IBM Việt Nam trong giai đoạn năm 2013-2015.

{keywords}
Ông Tan Jee Toon. Ảnh: IBM

Tan Jee Toon có đóng góp rất lớn trong việc triển khai tích hợp các giải pháp và sản phẩm của IBM, đặc biệt trong các sáng kiến mang tính chiến lược của tập đoàn,như Điện toán đám mây, Điện toán biết nhận thức, Dữ liệu lớn và các giải pháp phân tích dữ liệu.

Ông cũng là người ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho quá trình đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của các khách hàng IBM toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Tan Jee Toon sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng quan hệ hợp tác giữa IBM với các cơ quan chính phủ, các khách hàng và cộng đồng tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đón đầu các công nghệ mang tính đột phá như Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, Blockchain, và các giải pháp an ninh, bảo mật.

H.N.

IBM phát triển công cụ ngăn trí tuệ nhân tạo quyết định thiên vị

IBM phát triển công cụ ngăn trí tuệ nhân tạo quyết định thiên vị

IBM vừa giới thiệu một công cụ giúp kiểm soát và giảm sự thiên vị của trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân biệt đối xử.