ILO

Cập nhập tin tức ILO

ILO hỗ trợ Việt Nam thực hiện quyền lao động trong TPP

Thông báo bằng văn bản của văn phòng ILO tại Việt Nam cho biết, cơ quan này  hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy và thực thi những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO.