in và phát hành

Cập nhập tin tức in và phát hành

Không để các đối tác liên kết chi phối hoạt động xuất bản

'Phải nâng cao hiệu quả liên kết, không để các đối tác liên kết chi phối hoạt động của các nhà xuất bản', Thứ trưởng TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2017 tại Đà Nẵng ngày 24/2/2017

Tập huấn xuất bản, in và phát hành cho cán bộ Lào

 Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ xuất bản, in và phát hành cho cán bộ chủ chốt của Lào từ ngày 10-14/82015 tại Vientian.