Indies VS PewDiePie

Cập nhập tin tức Indies VS PewDiePie

Học sinh Chu Văn An làm game với Youtuber 'triệu đô' PewDiePie

Tiềm năng phát triển game ở giới trẻ nếu được định hướng sớm có thể nói là vô cùng triển vọng.