internet thường mất vào mùa nóng

Cập nhập tin tức internet thường mất vào mùa nóng

Mặc dù không phải lỗi của chúng, nhưng phải làm gì để xả đi cơn giận đang sôi sục trong người. Bạn sẽ đập bàn phím, ném chuột, quăng điện thoại và đôi khi là cho cả cái laptop một cú (nếu bạn nhà giàu) để chúng hiểu rằng bạn đang tức giận.