Bản thử nghiệm iOS 16.2 Beta 2 vừa được phát hành. Phiên bản này có khá nhiều tính năng mới đáng chú ý và những phần sửa lỗi nổi cộm. Nếu đang trong quá trình trải nghiệm iOS Beta, người dùng nên nâng cấp lên iOS 16.2 Beta 2.

iOS 16.2 Beta 2 cập nhật gì mới?

iOS 16.2 Beta 2 đã sửa lỗi không thể vuốt để thoát ứng dụng Camera nếu ứng dụng này được truy cập từ ngoài màn hình khóa. Trước đây người dùng phải tắt màn hình để thoát.

iOS 16.2 Beta 2 cũng thêm widget hỗ trợ nhắc lịch uống thuốc ngoài màn hình khóa.

Ngoài màn hình khóa iOS 16.2 Beta 2 còn có đường dẫn thẳng đến Photo Library.

Tính năng Live Activities của iOS 16.2 Beta 2 có thêm lựa chọn tăng tần suất cập nhật, dù như vậy có thể hao pin hơn.

iOS 16.2 Beta 2 cũng sửa lỗi khi gõ bằng tiếng Trung không chọn được từ gợi ý.

Người dùng iOS 16.2 Beta 2 có thể điều chỉnh âm lượng ngay khi đang thực hiện cuộc gọi.

Ứng dụng Freeform trên iOS 16.2 Beta 2 có thể mục Acknowledgments liên quan đến các điều khoản cần đồng thuận.

iOS 16.2 Beta 2 bắt đầu hỗ trợ 5G ở Ấn Độ với những nhà mạng như Airtel và Jio.

Anh Hào