Isilon Data Lake

Cập nhập tin tức Isilon Data Lake

Isilon Data Lake: Đón đầu công nghệ lưu trữ, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Sự bùng nổ số lượng thiết bị điện tử kéo theo sự tăng trưởng chóng mặt của dữ liệu. Trong đó, dữ liệu phi cấu trúc chiếm tới 80%, đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, làm thế nào để nắm bắt, khai thác và sử dụng hiệu quả?