Jackson Pollock

Cập nhập tin tức Jackson Pollock

Họa sĩ nhí Xèo Chu dùng tiền bán tranh giúp học sinh nghèo Quảng Trị

Xèo Chu, họa sĩ 13 tuổi từng được Reuters gọi là "Jackson Pollock nhí", dùng toàn bộ tiền bán tranh giúp đỡ học sinh khó khăn ở vùng núi tỉnh Quảng Trị.