John Ramsden

Cập nhập tin tức John Ramsden

Hà Nội một thời và Hà Nội muôn thủa

HÀ NỘI MỘT THỜI là tên cuốn sách ảnh của tác giả John Ramsden. Những bức ảnh trong cuốn sách này dẫn tôi trở về Hà Nội của ngày ấy