K đại tràng

Cập nhập tin tức K đại tràng

Thiếu 20 triệu đồng bệnh nhân xin về chờ chết

Khoảnh khắc nhận ra mình chỉ có thể sống được 3 tháng nữa nếu không có 20 triệu đồng chữa trị khiến chị Phương bàng hoàng. Sinh mạng của chị nằm trong số tiền mà theo chị là cả một gia tài.

Người mẹ trẻ ung thư đếm từng ngày sống thêm với con

Chị mới làm mẹ được vài năm, khao khát được ở bên con mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng cơ hội sống vẫn còn mà chị không dám nghĩ tới, bởi số tiền chữa trị quá "khổng lồ", vượt qua cả sự tưởng tượng của chị.