kênh tương tác của chính phủ

Cập nhập tin tức kênh tương tác của chính phủ

Triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Khi Chính phủ muốn trực tiếp nghe dân nói

Người dân có thể trực tiếp phản ảnh, kiến nghị tới Chính phủ qua địa chỉ nguoidan.chinhphu.vn.