{keywords}
Bộ TT&TT đề xuất kéo dài thời gian thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Internet) 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về việc tiếp tục thực hiện “Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020” đến hết năm 2021.

“Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-TTg với mục tiêu cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đề án tiếp tục mở rộng vùng phục vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet nhằm cung ứng các dịch vụ truyền hình đa dạng, chất lượng cao, đặc biệt là tại địa bàn trọng điểm; tăng cường chất lượng, nội dung, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình qua mạng Internet trên cơ sở kết hợp hiệu quả các giải pháp công nghệ.

Bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 0,6 đến 1 triệu lượt người truy cập dịch vụ và hệ thống có khả năng phục vụ từ 150.000 - 200.000 người sử dụng dịch vụ đồng thời.

Bên cạnh đó, hệ thống cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phải đảm bảo chuyển tải tối thiểu 10 kênh chương trình truyền hình và 4 kênh chương trình phát thanh để phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường chất lượng chương trình là nội dung quan trọng ở cả hai giai đoạn thực hiện của Đề án. Theo đó, tăng cường chất lượng biên tập và biên tập lại các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam...

Nhu cầu thông tin bằng tiếng Việt qua các phương tiện truyền thông chính thống của kiều bào ngày càng tăng. Do đó, mở rộng vùng phục vụ và tăng số lượng kênh truyền hình và phát thanh hiện đại cung cấp các thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giúp kiều bào dễ dàng có được thông tin đầy đủ và chính xác là việc làm cấp thiết.

Cùng với việc đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ TT&TT khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan, hoàn thiện Đề án giai đoạn 2021-2025. 

Duy Vũ

Số hoá truyền hình là bài học chuyển đổi để phát triển đất nước

Số hoá truyền hình là bài học chuyển đổi để phát triển đất nước

Kinh nghiệm tốt của tắt sóng truyền hình tương tự và số hoá truyền hình sẽ là bài học thành công cho những chuyển đổi sắp tới. Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì phải liên tục chuyển đổi, tiến tới những điều tốt đẹp hơn.