Sáng 25/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính giới thiệu một số nội dung chính của Quy định 50. Trong đó, ông nêu rõ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ.

{keywords}
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Các chức danh quy hoạch gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và chức danh phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan đảng ở Trung ương; các chức danh thuộc diện các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Công tác quy hoạch được thực hiện theo phương châm quy hoạch "động" và "mở"; hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Quy định cũng nhấn mạnh coi trọng chất lượng quy hoạch 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Bước tiến về công tác quy hoạch cán bộ

Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 50 cùng hướng dẫn thực hiện của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là bước tiến về công tác quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng so với các nhiệm kỳ trước, khi Đảng đã quy định hóa, tạo thuận lợi cho các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện bài bản quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới.

Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trình Bộ Chính trị ban hành quy định và dự thảo hướng dẫn thực hiện. Các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị, góp ý cho dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy định số 50.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trong 10 năm qua, theo thẩm quyền và được ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt khoảng 16.400 lượt cán bộ, trong đó chức danh do Trung ương quản lý là hơn 7.200 cán bộ; chức danh do cấp ủy trực thuộc Trung ương là hơn 9.000 cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã phê duyệt quy hoạch hơn 1,9 triệu cán bộ. Qua đó cho thấy Ban Tổ chức Trung ương và các cấp ủy Đảng đã quy hoạch được lượng cán bộ rất lớn, tạo nguồn cán bộ rất rộng mở để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo các chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra tỷ lệ bổ nhiệm chức danh từ nguồn cán bộ quy hoạch còn thấp. Theo đó, chức danh do Trung ương quản lý mới chỉ bổ nhiệm được 14,5% trong số cán bộ quy hoạch; đối với địa phương bổ nhiệm được 23,5%. Như vậy, mặc dù hệ số rộng, lượng cán bộ quy hoạch lớn, song tỷ lệ bổ nhiệm thấp.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 50 đã khắc phục được vấn đề này, nâng tỷ lệ sử dụng nguồn cán bộ quy hoạch cao hơn.

Giải đáp các nhóm vấn đề mà các đại biểu nêu lên tại hội nghị, bà Trương Thị Mai cho biết, về tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch chức danh bổ nhiệm, hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ với MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Quy định cũng nêu rõ việc tiếp tục rà soát đảm bảo sự đồng bộ của các văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; cơ sở dữ liệu công tác cán bộ dùng chung và danh mục các chức danh tương đương; trường hợp đương nhiên ra ngoài quy hoạch; đưa được cán bộ trẻ, năng lực nổi trội vào quy hoạch.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ sẽ trở thành một quy trình khép kín trong tất cả các khâu và được thể hiện dưới hình thức tất cả đều là quy định.

Trong năm qua, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ ban hành nhiều văn bản quy định công tác cán bộ từ tiêu chuẩn chức danh quy hoạch đến công tác đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng, nhất là lý luận chính trị; luân chuyển; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong cả nước tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo hướng đổi mới và đủ nguồn cán bộ có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thu Hằng

Bổ sung vào quy hoạch cán bộ những nhân tố mới, cơ cấu 3 độ tuổi

Bổ sung vào quy hoạch cán bộ những nhân tố mới, cơ cấu 3 độ tuổi

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 50 về công tác quy hoạch cán bộ; trong đó có nêu rõ cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi...