Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải tỏa công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc nhằm đáp ứng kịp thời mục tiêu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường đảm bảo điện cho miền Bắc trong những năm tới

Dự án đường dây 500 kV mạch kép này có chiều dài khoảng 74,4 km từ sân phân phối 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa. Dự án đi qua địa bàn 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Đây là 1 trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với tổng chiều dài khoảng 515 km, đi qua địa bàn 9 tỉnh.

Việc triển khai thi công dự án nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 745/TTg-CN ngày 15/8/2023 về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024; Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 04/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối; Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa; Thông báo kết luận số 440/TB-VPCP ngày 26/10/2023 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

anh1trienkhaithicongnamdinhthanhhoa301023.jpg

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. 

Dự án sẽ giúp truyền tải công suất Nhà máy nhiệt điện Nam Định I sau khi nhà máy đi vào vận hành và các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực miền Trung hòa vào hệ thống điện quốc gia, tạo mối liên kết lưới điện các khu vực. 

Đặc biệt, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp chủ trì họp với các bộ, ngành, 9 địa phương về tình hình triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3. 

anh2trienkhaithicong301023.jpg

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực đã chủ trì nhiều cuộc họp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, EVNNPT và các địa phương liên quan để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo các Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để tiến hành song song các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nhằm sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án.

Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh có dự án đi qua giữ đúng hướng tuyến của dự án đã được cập nhật, thống nhất với EVNNPT; hoàn tất các thủ tục chuyển đổi đất lúa, đất rừng ngay sau khi dự án được duyệt; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất để triển khai thi công.  

Làm xuyên đêm, không có ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ dự án

Thời gian qua, chủ đầu tư dự án - EVNNPT luôn xác định và nhận thức rõ đây là dự án trọng điểm, cấp bách và đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án. Tổng công ty đã huy động tối đa các nguồn lực, làm việc không kể giờ giấc, xuyên đêm, không có ngày nghỉ... để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. 

Ngày 17/10/2023, Tổng Giám đốc EVNNPT đã ban hành Chỉ thị số 4660/CT-EVNNPT về việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, trong đó yêu cầu các đơn vị, các Ban liên quan khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

anh3trienkhaithicong301023.jpg

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN, EVNNPT kiến nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. EVN, EVNNPT kiến nghị các tỉnh có đường dây đi qua tích cực tạo điều kiện và hỗ trợ cho chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công công trình.

EVN, EVNNPT đề nghị các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cần khẩn trương huy động lực lượng để tăng tốc ngay sau khi triển khai thi công dự án, huy động tối đa nguồn lực, dành ưu tiên cao nhất cho dự án để hoàn thành dự án theo mục tiêu phấn đấu. 

Sau khi triển khai thi công dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, EVN, EVNNPT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai 3 dự án còn lại gồm: Dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Đơn vị tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 và Viện Năng lượng;

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4;

Đơn vị thi công (gói thầu số 5): Liên danh Công ty CP Tập đoàn PC1 và Công ty CP Sông Đà 11

Quy mô: Xây dựng mới đường dây 500 kV mạch kép, chiều dài khoảng 74,4 km từ sân phân phối 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Quốc Tuấn