Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố dự thảo Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021, để lấy ý kiến góp ý trên website Sở Thông tin & Truyền thông của tỉnh.

Mục đích của bản kế hoạch này nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

Bản kế hoạch năm 2021 của Khánh Hòa cũng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với lực lượng công chức, viên chức; đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng.

{keywords}
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố dự thảo Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Kế hoạch bao gồm triển khai các nhiệm vụ khi chưa có sự cố xảy ra, và triển khai các nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra. Kế hoạch khi chưa có sự cố xảy ra bao gồm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn chuyên môn về an toàn thông tin mạng; triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá, ứng phó sự cố.

Khi chưa có sự cố xảy ra, Khánh Hòa sẽ triển khai phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện sớm sự cố; triển khai các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố; đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng; xây dựng phương án đối phó, ứng cứu đối với một số tình huống sự cố cụ thể.

H.A.H

Khánh Hòa tổ chức tập huấn Luật An ninh mạng

Khánh Hòa tổ chức tập huấn Luật An ninh mạng

Trong lớp tập huấn mới đây ở Khánh Hòa, các học viên được nghe giới thiệu về Luật An ninh mạng, cũng như về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh mạng…