Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” (Đề án) năm 2022 vừa được Bộ Nội vụ ban hành.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu triển khai Đề án để huy động người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, đánh giá chính sách, quy định, hoạt động cải cách hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2030. Cùng với đó, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

{keywords}
Theo kế hoạch, từ quý II đến quý IV/2022, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, địa phương thực hiện khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân theo chủ đề. (Ảnh minh họa)

Một trong những mục tiêu cụ thể của kế hoạch là người dân, xã hội được thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cho người dân, xã hội.

Người dân, xã hội được cung cấp các điều kiện, công cụ dễ dàng, tin cậy để tham gia phản hồi ý kiến, góp ý đối với các chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nươc của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Các chỉ tiêu liên quan về phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh quốc gia được lồng ghép, thực hiện thông qua bộ Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương được báo cáo, thông tin kịp thời về tình hình triển khai, kết quả, tác động của cải cách hành chính đối với người dân, xã hội và các đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân dựa trên cảm nhận, mong đợi của người dân, xã hội.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tại kế hoạch mới ban hành, Bộ Nội vụ đã đưa ra 10 nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm 2022 để thực hiện Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”.

Cụ thể, trong các quý I, II, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) xây dựng các chương trình phối hợp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan cũng sẽ triển khai nhiều nội dung công việc khác như: Xây dựng, công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021; Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025; Triển khai Trang thông tin điện tử cải cách hành chính; Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; Đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2022...

Vân Anh

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang cung cấp 3.200 dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang cung cấp 3.200 dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện đã cung cấp 3.200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, với hơn 1,2 triệu tài khoản đăng ký và hơn 83 triệu bộ hồ sơ được đồng bộ trạng thái.