Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những quyết sách và sự quản lý, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, niềm tin mới, thắng lợi mới.

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam khi trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Thưa đồng chí, nhìn lại chặng đường một năm qua, Mặt trận đã để lại những dấu ấn gì trong việc ngày càng đảm đương tốt hơn sứ mệnh gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Năm qua là một năm đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, song về cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Hệ thống Mặt trận đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có những mặt công tác đạt kết quả nổi bật, tích cực, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; được các tầng lớp nhân dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đồng tình, hưởng ứng.

Do triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, có những nhiệm vụ phát sinh, mới, khó, chưa có tiền lệ, quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, song do có sự chủ động, sáng tạo, bám sát ý kiến, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp; chú trọng phối hợp với Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành ở Trung ương, chính quyền các cấp ở địa phương; sự phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, do đó, về cơ bản các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội.

Những nỗ lực và cố gắng vượt bậc của cả hệ thống Mặt trận thời gian qua đã tiếp tục khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện trên 5 điểm nhấn nổi bật như sau:

Điểm nhấn thứ nhất, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chủ động sớm ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 16/8/2021, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là Hội nghị mang ý nghĩa lịch sử, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Hội nghị đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến ngày 30/11/2021, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; hầu hết các tổ chức thành viên đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài về dự chương trình Xuân Quê hương năm 2022. 

Điểm nhấn thứ hai là hệ thống MTTQ Việt Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân tộc, với số lượng cử tri tham gia đi bầu cử cao nhất từ trước tới nay, đạt tỉ lệ 99,6% tổng số cử tri cả nước bầu được 499 đại biểu Quốc hội.

Điểm nhấn thứ ba là khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. MTTQ Việt Nam đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động để lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời ra Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tự giác, đoàn kết tham gia phòng, chống dịch; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhanh chóng triển khai Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19”, chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác để huy động mọi nguồn lực cho Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kết quả công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 1/5/2021 đến nay) trong cả nước với tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là hơn 22.406 tỷ đồng (qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên hơn 13.598 tỷ đồng; qua Quỹ vaccine hơn 8.808 tỷ đồng). Đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vaccine phòng COVID-19 hơn 19.890 tỷ đồng.

Điểm nhấn thứ tư là sự lan tỏa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư trong dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam được tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa giữ được không khí đoàn kết, vui tươi của Ngày hội. 

Và điểm nhấn thứ 5 chính là việc vận động nhân dân triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hoạt động cứu trợ, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19...

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến ngày 30/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 4.467 tỷ đồng, trong đó  Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được 1.146 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội 3.321 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phân bổ số tiền trên 48 tỷ đồng đến các địa phương để hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, thăm và tặng quà tết cho hộ nghèo. Ở các địa phương, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Mặt trận các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 32.654 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo; trợ giúp hàng triệu lượt người nghèo về sinh kế, khám, chữa bệnh, học tập...

 
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn, xứng đáng hơn, trọng điểm hơn, đúng tầm hơn nhiệm vụ của mình, theo Chủ tịch, trong thời gian tới, Mặt trận sẽ triển khai thực hiện những mục tiêu gì?

Trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng trước mắt khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, bởi vậy, trong năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước tiên, MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo xây dựng 3 Đề án và 1 Chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định: Trình Bộ Chính trị quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam; Trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam; Trình Ban Bí thư cho ý kiến về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và ban hành Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hàng năm; Trình Ban Bí thư cho ý kiến, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò của mình, MTTQ các cấp cần nỗ lực hơn nữa nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; các quy định, quyết định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đa dạng hóa cách thức để lắng nghe được nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương cơ sở.

MTTQ các cấp cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình phối hợp, phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động.

Thưa đồng chí, để triển khai những nhiệm vụ, mục tiêu nêu trên, Mặt trận cần có những yêu cầu nào đối với đội ngũ những người làm công tác Mặt trận?

Để triển khai hiệu quả 5 nội dung trọng tâm trên, mỗi cán bộ Mặt trận các cấp cần tự học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác; phát huy tinh thần gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, nhân ái, với phương châm: "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, “hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Thưa đồng chí, trong thời khắc Xuân mới, đồng chí có điều gì nhắn nhủ tới đồng bào, chiến sỹ trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài?

Năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức. Tôi xin bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu; tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã không quản ngại khó khăn gian khổ, bất chấp hiểm nguy, bám địa bàn, bám dân ở nơi tâm dịch vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững, trường tồn của đất nước.

Sự gắn kết và sức mạnh của tinh thần nhân ái đó chính là tiền đề để chúng ta vững bước tiến vào năm 2022. Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những quyết sách và sự quản lý, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, niềm tin mới, thắng lợi mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản