Mới đây kho dữ liệu khổng lồ- Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê (trang Web) đã được bàn giao Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) chuyển giao cho Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê (Vụ TKTH). 

Trang Web có tên miền www.gso.gov.vn được cấp phép hoạt động theo Quyết định số 454/GP-BC ngày 18/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin và được cấp lại theo Quyết định số 172/GP-TTĐT ngày 13/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ những viên gạch đầu tiên cách đây 16 năm, trang Web hiện nay là một kho thông tin khổng lồ của ngành Thống kê gồm hệ thống chỉ tiêu kinh tế – xã hội; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng, quý, năm; ấn phẩm thống kê của các chuyên ngành; hệ thống các bảng danh mục… Với những kết quả đạt được, trang Web là một trong những công cụ hữu hiệu giúp phổ biến thông tin thống kê đến đông đảo đối tượng sử dụng.

Trang Web là một điểm nhấn quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi, tính tiếp cận, cập nhật thông tin nhanh nhất và công khai nhất.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Cấu trúc trang Web, các mô – đun, cơ sở dữ liệu hiện nay được thiết kế theo Đề án “Đổi mới Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê” ban hành theo Quyết định số 745b/QĐ-TCTK ngày 17/11/2011 của Tổng cục trưởng TCTK và bổ sung, cập nhật trong quá trình vận hành. Trang Web có cấu trúc mở, kết cấu các mục chính căn cứ trên nội dung thông tin công bố, đồng thời tạo các đường liên kết gắn kết với các trang thông tin chuyên đề, điều tra, tổng điều tra.

Ngoài trang Web trên, hai đơn vị cũng bàn giao trang Web thuộc Hợp phần 4 Phổ biến thông tin thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thống kê của Tổng cục Thống kê” có địa chỉ tên miền www.www.gso.gov.vn; Chuyên trang Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có địa chỉ tên miền tongdieutradanso.vn; Chuyên trang Tuyên truyền quảng bá cho năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN về thống kê có địa chỉ tên miền https://asean2020.gso.gov.vn.

3 trụ cột quan trọng

Trong thời đại ngày nay, cùng với phương pháp chế độ, đội ngũ cán bộ CNTT-TT được xác định là một trong 3 trụ cột quan trọng của một cơ quan thống kê quốc gia. Ứng dụng CNTT-TT trong hoạt động thống kê có thể hiểu là việc nghiên cứu, phát triển, đầu tư đưa các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT-TT vào ứng dụng thực tiễn trong các công đoạn của quá trình hoạt động thống kê, từ khâu xác định nhu cầu thông tin cần thu thập; chuẩn bị thu thập; thu thập; xử lý và tổng hợp; phân tích và dự báo; công bố, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê theo một cách thức đồng bộ, thống nhất, có tính hệ thống.

Các hoạt động chủ yếu gồm thiết lập một chiến lược tổng thể về phát triển CNTT, các quy chế, quy trình quản lý, vận hành và giám quản; xây dựng hạ tầng phần cứng, đường truyền, các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng; đào tạo nguồn nhân lực làm CNTT và đào tạo CNTT cho đội ngũ làm thống kê.

Trong những năm vừa qua, ngành thống kê đã thực hiện nhiều hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT.

Với 4 kiến trúc thành phần, bao gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc công nghệ và kiến trúc ứng dụng, kiến trúc tổng thể được hiểu như một bản thiết kế có tính chiến lược trong việc sử dụng CNTT-TT vào công tác thống kê nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc đạt các mục tiêu chiến lược của ngành. Đến nay, mạng máy tính toàn ngành đã được nâng cấp, mở rộng với hệ thống mạng cho phép kết nối Cơ quan Thống kê trung ương với 63 Cục Thống kê qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Năng lực CNTT-TT ở các bộ, ngành và các địa phương cũng được tăng đáng kể.

Tuấn Anh