khoa học và công nghệ

tin tức về khoa học và công nghệ mới nhất

“Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng tầm sức mạnh đất nước”icon
Khoa học14/05/20190

“Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng tầm sức mạnh đất nước”

 -Ông Võ Văn Thưởng khẳng định trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước, dân tộc.