Khởi tố vụ chôn chất thải Formosa

Cập nhập tin tức Khởi tố vụ chôn chất thải Formosa

Sẽ kiểm kê toàn bộ chất thải Formosa, xem còn ở đâu nữa

Bộ TN&MT sẽ kiểm kê toàn bộ chất thải của Formosa, cả số đã thu gom, số cất trong nhà kho, số đã ký kết xử lý... để xem còn ở đâu nữa không.

Khởi tố vụ chôn chất thải Formosa trong trang trại giám đốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định trong quản lý, xử lý chất thải nguy hại tại Kỳ Anh.