Kiều Oanh (Theo CNBC)

Robot có World Cup riêng, sẽ đánh bại đội tuyển mạnh nhất của con người?

Robot có World Cup riêng, sẽ đánh bại đội tuyển mạnh nhất của con người?

Giải World Cup giành cho robot năm 2019 được tổ chức tại Sydney hướng tới mục tiêu những con robot sẽ đánh bại các hảo thủ sân cỏ vào năm 2050.