Chủ tịch nước yêu cầu ngành công an kịp thời xử lý các yếu tố gây mất an ninh, trật tự trong nội địa, trong nội bộ ngay từ đầu và ngay tại cơ sở, góp phần ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sáng 30/12, Bộ Công an đã tổ chức tại Hà Nội hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 và tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an. 
{keywords}
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an nêu rõ: Đây là hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức hội nghị Công an toàn quốc, tập trung thảo luận: Thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác công an; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong năm qua, lực lượng CAND thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, lực lượng CAND giữ được thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường.

{keywords}
Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Quan hệ giữa các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, liên kết, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới. Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực địa chính trị quan trọng, kinh tế phát triển năng động của thế giới, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo tiếp tục gia tăng.

Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, hoạt động khủng bố và hình thái chiến tranh mới.

Đặc biệt, năm 2015 là năm nước ta có nhiều sự kiện quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI của Đảng, cũng là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, bạo loạn lật đổ; tập trung chống phá Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm, manh động, táo tợn hơn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng CAND là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định...

Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an phải nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lộ, lọt, mất an ninh an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin mạng, an ninh tư tưởng, văn hóa. Kịp thời xử lý các yếu tố gây mất an ninh, trật tự trong nội địa, trong nội bộ ngay từ đầu và ngay tại cơ sở, góp phần ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để hình thành các hội, nhóm bất hợp pháp, tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Chủ động phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự và các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm, các thành phố lớn.

  • Theo VOV