Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống.

Sáng nay, tại Hà Nội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, mặc dù còn có những khó khăn tác động, song Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã bám sát tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều nội dung chất lượng, hiệu quả tốt.

{keywords}

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động nhạy bén trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong toàn quân; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng và thái độ trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, hội nghị xác định các cơ quan, đơn vị tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sỹ quán triệt và nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ; nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, qua đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong những nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội...

{keywords}

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tình hình, đối tượng, đối tác, âm mưu chống phá của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đại hội Quân đội lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chỉ đạo xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở đơn vị, địa bàn đóng quân, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống.

Theo TTXVN