khung năng lực ngoại ngữ

Cập nhập tin tức khung năng lực ngoại ngữ

Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh thi đạt năng lực ngoại ngữ thấp

Đó là tồn tại được đại diện Bộ GD-ĐT chỉ ra về hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh phổ thông.

 

Tạm dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ.