- Trả lời báo chí bên lề QH sáng nay, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho biết việc xử lý kiểm điểm kỷ luật tổ chức, cá nhân liên quan vụ Formosa đang làm theo trình tự bí mật.
 
Hôm qua các ĐB có nói về câu chuyện chưa có ai chịu trách nhiệm nhà nước về Formosa?

Toàn bộ công việc xử lý sự cố Đảng, Nhà nước đã làm hết sức khẩn trương, triệt để, đồng bộ mọi vấn đề, trong đó có việc xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, đòi hỏi khách quan theo đúng quy định.

Đảng có Ủy ban Kiểm tra, Nhà nước có Thanh tra, cơ quan các cấp có ban cán sự, làm rất kỹ, có sự thống nhất, công bố cho toàn dân, không né tránh gì cả. 

Riêng phần của Bộ TN&MT thì cơ quan chức năng chỉ đạo kiểm điểm xử lý như thế nào?

Chúng tôi đang phối hợp với UB Kiểm tra TƯ trực tiếp kiểm tra lại dấu hiệu. Ban cán sự đảng Bộ TN&MT đã kiểm điểm, báo cáo, đang chờ cấp trên xem xét, kết luận.

Tất cả đang làm theo trình tự bí mật. Khi phải đánh giá về một tổ chức, con người phải làm đúng quy định liên quan. Như Thủ tướng nói, tất cả sẽ làm, làm tới đâu công bố tới đó.

Có thông tin Bộ trưởng đã ký quyết định kỷ luật một số cá nhân liên quan?

Việc ấy đang được triển khai. Hiện nay Bộ trưởng chưa ký quyết định nào cả.

Trong số các cá nhân liên quan, có một số lãnh đạo đã về hưu?

Đối với những người đã nghỉ hưu có cấp ủy ở đó xử lý, có UB Kiểm tra TƯ theo thẩm quyền sẽ xử lý. Mọi việc đều làm theo quy định về công tác kiểm tra của Đảng, về quy định xử lý kỷ luật cán bộ. Những ngành có tiềm năng ô nhiễm cao được kiểm soát riêng.

{keywords}
Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà. Ảnh: Phạm Hải

Trước QH, Bộ trưởng có nói từ trước tới nay chưa chú trọng làm công tác bảo vệ môi trường, trong tái cơ cấu tới đây phải đặt nặng việc này lên. Vậy trong lập dự án cũng phải đặt nặng, thời gian tới thế nào?

Sẽ có mấy vấn đề, quan trọng nhất là mô hình phát triển của chúng ta. 

Trong báo cáo đã nhận định, trước đây nền kinh tế ưu tiên cho phát triển, huy động đầu tư nước ngoài, chủ yếu thâm dụng vào tài nguyên, chi phí môi trường do luật lệ chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, nhiều quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường thấp hơn so với các nước. 

Đây chính là một điều kiện thu hút nguồn lực, kèm theo đó là trình tự nền kinh tế, trình độ công nghệ quyết định đến môi trường. Thế nên phải rà soát lại tất cả cơ sở sản xuất từ trước tới nay, trên cơ sở đó có lộ trình giải pháp để các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ.

Thứ hai, thời gian tới phải rà soát lại danh mục các nhà đầu tư, ngành công nghiệp để lựa chọn những ngành có tiềm năng ô nhiễm cao đưa vào danh mục để quản lý, kiểm soát riêng.

Đặc biệt, phải nâng quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường lên ngang bằng các nước. Kèm theo đó, sẽ huy động nguồn lực nước ngoài, dòng vốn công nghệ hiện đại đáp ứng được vấn đề về môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, phải hình thành một ngành công nghiệp về xử lý môi trường, ngành dịch vụ về đầu tư xử lý môi trường.

Thu Hằng