Ngày 4.7, ông Nguyễn Văn Truyền - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu - cho biết, Hạt vừa mời ông Phan Vũ Huy Hùng (con ông Phan Như Thạch - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) lên làm việc về việc thu hồi, thanh lý hợp đồng giao khoán đất cho ông Thạch theo văn bản chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, tháng 4.1997, Ban QL Rừng đặc dụng Nam Hải Vân ký hợp đồng giao khoán đất xây dựng vườn rừng thuộc rừng đặc dụng Nam Hải Vân đối với hộ gia đình ông Phan Như Thạch. Theo tài liệu PV thu thập được, diện tích đất ông Thạch được giao khoán tại đồi Chim Chim là 3ha, có chính quyền địa phương chứng thực.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hợp đồng, ông Thạch đã không thực hiện những nội dung mà hợp đồng thể hiện về quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán. Ông Thạch đã xây dựng công trình nhà cửa trái phép trên đất nhận khoán mà nhiều lần Hạt Kiểm lâm sở tại cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản đình chỉ.

{keywords}

Biệt phủ nguy nga của ông Quang được xây lên không phép sau khi được ông Thạch chuyển nhượng.

Ông Thạch tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khu đất bị thu hồi, thanh lý ông Thạch đã chuyển nhượng lại cho ông Ngô Văn Quang 1,5ha (chủ một Cty khai thác vàng ở Quảng Nam) để xây dựng biệt phủ trái phép.

Từ những vi phạm trên, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu mời bên nhận khoán đến để tiến hành những thủ tục liên quan trong việc thanh lý (hoặc hủy) hợp đồng với bên nhận khoán do vi phạm. Chậm nhất đến ngày 5.7.2015 phải hoàn thành việc thanh lý, thu hồi đất.

Ngoài ra, Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng cũng đề nghị Hạt kiểm lâm Liên Chiểu tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ sơ và hiện trường giao khoán đất trên địa bàn, quá trình kiểm tra nếu phát hiện nếu có trường hợp nào vi phạm hợp đồng thì tiến hành thanh lý theo quy định.

Clip biệt phủ nguy nga của ông Ngô Văn Quang đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý:

(Theo Lao động)