Kiếm Thế 2 đóng cửa

Cập nhập tin tức Kiếm Thế 2 đóng cửa

Kiếm Thế 2 đã chính thức đóng cửa tại thị trường Việt Nam

Được mở cửa chính thức tại Việt Nam vào đầu năm 2015, nhưng sau 1 năm hoạt động, Kiếm Thế 2 đã chính thức phải đóng cửa.