Thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT |Thẩm định điều kiện tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch trên toàn quốc

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cũng đề nghị công bố công khai các trung tâm đủ điều kiện sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục (Ảnh minh họa: Internet)

Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc thực hiện thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và ứng dụng CNTT.

Cụ thể, để thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, đồng thời cũng nhằm thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020, Cục Quản lý chất lượng đề nghị Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện một số nội dung.

Theo đó, với việc sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, Cục Quản lý chất lượng đề nghị lãnh đạo các Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch. Đặc biệt lưu ý các điều kiện về tính pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự, ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi trắc nghiệm, công tác tổ chức, quản lý thi, hồ sơ quản lý cấp phát chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịch 17 ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Thông tư liên tịch 17).

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cũng đề nghị dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ của các trung tâm không đảm bảo điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 17; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công bố công khai các trung tâm đủ điều kiện sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục.

Đối với việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT đề nghị lãnh đạo các Sở GD&ĐT, lãnh đạo các cơ sở giáo dục chỉ đạo các trung tâm dừng kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo đúng quy định tại Thông tư 20 ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30 ngày 6/6/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm cũng được đề nghị kiểm tra, giám sát các khóa đào tạo đã và đang tổ chức trước ngày 15/1/2019 để bảo đảm việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Quyết định 30 năm 2008 của Bộ GD&ĐT; báo cáo cụ thể số lượng học viên đã và đang được bồi dưỡng, dự kiến cấp chứng chỉ về Bộ.

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT và các trường báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, thẩm định, rà soát công tác tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT và lập danh sách các trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ GD&DT (qua Cục Quản lý chất lượng) để đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.