- Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 28/7, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa. 

{keywords}
Mô tả

Trước đó, ngày 18/7, báo chí đưa tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hải và bà Hoàng Thị Yến giữ chức Phó giám đốc Sở NN&PTNT, nâng số Phó giám đốc của Sở này lên 8 người. Báo chí và dư luận cho rằng việc bổ nhiệm là trái với quy định hiện hành.

Về việc này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

M.Thư (tổng hợp)