{keywords}

Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn huyện. (Ảnh: Sở TT&TT Kiên Giang)

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang, cuối tháng 11, UBND huyện Kiên Lương đã phối hợp cùng Sở tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020. Tham dự tập huấn có cán bộ lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị và kế toán UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Buổi tập huấn được tổ chức với mục đích góp nhằm góp phần đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị Nhà nước; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về việc quản lý trong thời kỳ chuyển đổi số. Đồng thời, giúp lãnh đạo các đơn vị hiểu đúng lợi ích và vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng chữ ký số trong cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Xuân Khang – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Chứng thực và Bảo mật thông tin – phổ biến các nội dung và kiến thức như tổng quan về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; hành lang pháp lý liên quan chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; những giải pháp triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn ứng dụng chữ ký số trên một số dịch vụ công, sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực…

Hải Lam