kiếp hiệp 3D

Cập nhập tin tức kiếp hiệp 3D

Võ Lâm Truyền Kỳ 3 – Cái Bang giải tỏa cơn khát cộng đồng

Thông tin Cái Bang xuất hiện trong phiên bản An Sử Chi Loạn của Võ Lâm Truyền Kỳ 3 (VLTK3) vào tháng 5/2014 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng.