Korean Esports Association

Cập nhập tin tức Korean Esports Association

Cảnh sát khám xét văn phòng làm việc của Hiệp hội Esports Hàn Quốc

(GameSao.vn) – Ba phụ tá thân cận của Chủ tịch KeSPA đã bị bắt giữ.