kỳ họp thứ 4

Cập nhập tin tức kỳ họp thứ 4

Nồi cơm Thạch Sanh cũng khó bao nổi bộ máy cồng kềnh

Cái bánh ngân sách dù thành nồi cơm Thạch Sanh cũng khó bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế lo lắng.

Tuần này Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra

Ngay trong tuần họp đầu tiên, QH sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.