kỷ luật ông Trần Đình Thành

Cập nhập tin tức kỷ luật ông Trần Đình Thành

Bản tin sáng VietNamNet (17/12/2022)

Báo cáo Trung ương Đảng xem xét kỷ luật ông Trần Đình Thành; Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.