kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Cập nhập tin tức kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Thủ tướng chỉ đạo triển khai kỷ luật hành chính ông Vũ Huy Hoàng

Thủ tướng, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Không nói ông Hoàng giữ chức Bí thư Ban cán sự nữa

Sau này người ta không nói ông Vũ Huy Hoàng giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự giai đoạn 2011-2016 nữa.