kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND Phú Yên

Cập nhập tin tức kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND Phú Yên

Công an Hà Nội bác tin 4.000 chiến sĩ xin ra khỏi ngành; Ba Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai thôi chức… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.