kỷ luật Ủy viên Trung ương Bùi Nhật Quang

Cập nhập tin tức kỷ luật Ủy viên Trung ương Bùi Nhật Quang

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ủy viên Trung ương Bùi Nhật Quang; Đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực… là những thông tin nổi bật trong ngày.