kỷ luật Vũ Huy Hoàng

Cập nhập tin tức kỷ luật Vũ Huy Hoàng

Có cơ sở pháp lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương hoàn toàn vẫn có cơ sở pháp lý.

Bộ Nội vụ chuẩn bị báo cáo quy trình kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày mai (10/11) có báo cáo Chính phủ quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Không còn ‘hạ cánh an toàn’

Việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng mang ý nghĩa cảnh báo rất lớn, không còn chuyện “hạ cánh an toàn” và tư duy nhiệm kỳ.