kỹ năng lãnh đạo

Cập nhập tin tức kỹ năng lãnh đạo

Nhà lãnh đạo: Cái tôi càng lớn, quản lý càng khó?

Càng lên chức cao, các lãnh đạo càng nhận được nhiều đặc quyền, sự tung hô từ cấp dưới. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo xem mọi thứ là mặc nhiên, cái tôi có thể “phồng to”, gây khó khăn trong công việc quản lý.