Theo đó, thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trân trọng thông báo: Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức mít-tinh kỷ niệm, không tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng và đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng.

{keywords}
Kỷ niệm Ngày Truyền thống của ngành, Bộ VHTTDL không nhận hoa, không tổ chức mít-tinh

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp công tác của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Đồng thời Bộ VHTTDL cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, công tác của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Minh Vy