Mời quý độc giả theo dõi video:

Là nơi có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, huyện Lạc Dương đã lồng ghép hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó nổi bật là những hoạt động giúp giảm nghèo thông tin cho người dân.

Lạc Dương là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Lâm đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km. Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên là 131.393 ha. Huyện có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 xã, 1 thị trấn, có 34 thôn, tổ dân phố. Tổng dân số toàn huyện 32.240/7.684 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 21.517/5.063 hộ chiếm 66,74% dân số, số hộ nghèo toàn huyện là 448 hộ, chiếm tỷ lệ 5,8%; hộ cận nghèo toàn huyện là 492 hộ, chiếm tỷ lệ 6,4%. 

Trong giai đoạn 2022-2023, huyện Lạc Dương đã đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận với internet, ứng dụng mạng internet phục vụ cho các nhu cầu cuộc sống, tiêu biểu là hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trước kia, việc sử dụng tiền mặt để thanh toán là phổ biến trong toàn huyện. Để giúp người dân được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao sự an toàn, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 26-5-2020, của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”.

Đến nay, thanh toán bằng thẻ ngân hàng đang là một trong những phương tiện thanh toán chủ yếu của người dân; tỷ trọng thanh toán bằng thẻ trong tổng phương tiện thanh toán tăng lên cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch, số thẻ được phát hành cho người dân đã có sự tăng trưởng khá nhanh.

Huyện ủy Lạc Dương đã làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể huyện để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích và hiệu quả của việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Huyện đoàn Lạc Dương phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 03 đợt tuyên truyền về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đến hơn 1.000 đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện, tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, khu phố in, phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn các tiện ích, các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt cho từng hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện. 

Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan phối hợp với ngân hàng đóng trên địa bàn huyện hỗ trợ cho người dân mở tài khoản ngân hàng, đảm bảo các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật trong thanh toán điện tử đối với các dịch vụ.

Bên cạnh việc hướng dẫn người dân sử dụng internet để tiếp cận các dịch vụ, chính sách, thông tin mới, huyện Lạc Dương còn dành nguồn ngân sách lớn kết hợp với huy động sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ hàng trăm điện thoại thông minh, sim 4G cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và học sinh. Mục tiêu là mỗi hộ dân sẽ có tối thiểu một điện thoại thông minh có kết nối internet. Hoạt động này đã giúp mở ra nhiều cơ hội, động lực để thay đổi nhận thức, cách nghĩ cách làm cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo theo Nghị quyết của Huyện ủy đã đặt ra, thờii gian tới huyện Lạc Dương sẽ tập trung vận động xã hội hóa khoảng 6 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nhà ở cũng như cung cấp điện thoại thông minh, mạng internet miễn phí cho người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau.