Kể từ 1/1/2016, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 5%/năm nhưng dường như đó vẫn là điều khó khăn đối với người dân.

{keywords}
Lãi suất xuống 5%/năm nhưng người dân vẫn khó mua nhà

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở, theo đó: Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm và áp dụng cho các khoản vay có dư nợ trong năm. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

Theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, thì mức lãi suất áp dụng cho các khoản vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2013 là 6%/năm. Tiếp đó, Quyết định 21/QĐ-NHNN ngày 02/01/2014 của Thống đốc NHNNVN thì mức lãi suất áp dụng trong năm 2014 được giảm xuống 5%/năm và đến năm 2015 mức lãi suất vẫn được giữ là 5%/năm (Quyết định số 2788/QĐ-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc NHNNVN).

Như vậy, Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30/12/2015 của Thống đốc NHNVN quy định mức lãi suất 5%/năm, không phải là mức lãi suất mới mà mức lãi suất này đã được duy trì liên tục trong năm 2014 và năm 2015 và thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay trong năm 2013.

Theo ông Trần Anh Hùng – luật sư Bross & Partners:” Với mức thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam hiện nay thì mức lãi suất 5%/năm vẫn là tương đối cao. Với mức lãi suất 5%/năm, thì trung bình mỗi hộ gia đình vay tiền mua nhà sẽ khá khó khăn khi trả nợ gốc và lãi hàng tháng.”

Do đó, chúng ta khó có thể hy vọng, với mức lãi suất này sẽ có thể là động lực để kích cầu cho thị trường bất động sản trong năm 2016.

“Các gói hỗ trợ tài chính về nhà ở của Chính phủ muốn phát huy được các mục tiêu, hiệu quả cao nhất thì bên cạnh mức lãi suất hợp lý, các nguồn vốn này phải đến được đúng đối tượng, người dân phải được tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, dễ dàng nhất và minh bạch nhất. Đồng thời, thị trường cũng phải có các sản phẩm nhà ở phù hợp với khả năng kinh tế của người dân. Có như vậy, các gói hỗ trợ tài chính của Chính phủ mới phát huy được ý nhĩa xã hội và kinh tế của chúng, vừa giúp những người thu nhập thấp có thể mua nhà, vừa có thể bình ổn và phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.” – ông Hùng cho hay.

Minh Cường