làm anh

Cập nhập tin tức làm anh

Những ức chế của game thủ chỉ có khi làm anh

"Làm anh đâu phải dễ" - Câu nói này đúng nhất trong tình huống game thủ cùng chơi game với những ông em quý hóa.