Ngày 4/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Môi trường xanh Friendly là chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở TP Bảo Lộc số tiền trên 710 triệu đồng về hành vi xả thải ra môi trường.

Ngoài xử phạt, doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với một lò đốt tại Nhà máy xử lý rác thải và tịch thu xe công nông dùng để đổ chất thải rắn ra môi trường.

Cơ quan chức năng kiểm tra nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở TP Bảo Lộc. Ảnh: C.A.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Lâm Đồng) kiểm tra, phát hiện nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình hoạt động đã không thu gom, lưu giữ chất thải theo quy định. Doanh nghiệp này bị xác định đổ hàng tấn chất thải thông thường ra môi trường.

Cùng với đó, chất thải bụi, khí thải chứa các thông số môi trường thông thường cũng bị nhà máy thải vào môi trường vượt quy chuẩn gấp hơn 3 lần tại hai lò đốt.

Công ty CP Môi trường xanh Friendly bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong 90 ngày.