làm online

Cập nhập tin tức làm online

Cục ATTT khuyến nghị các cơ quan, tổ chức nâng cao bảo mật khi chuyển sang online

ICTnews Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các cơ quan, tổ chức khi chuyển sang môi trường trực tuyến nhất thiết phải triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nâng cao nhận thức về bảo mật cho người dùng.

Cục ATTT khuyến nghị bổ sung quy định bảo đảm An ninh mạng khi làm việc trực tuyến

Theo Cục An toàn các cơ quan, tổ chức đang làm việc online cần bổ sung các quy định bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quy trình làm việc trực tuyến.

An ninh mạng khi chuyển sang môi trường làm việc trực tuyến

Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị, bên cạnh việc đảm bảo hiệu suất công việc, còn cần phải đặc biệt chú ý tới các biện pháp đảm bao an toàn, bảo mật thông tin cho hệ thống, khi cho các cán bộ, nhân viên làm việc từ xa.

Trong cái nguy dịch bệnh sẽ có cơ thay đổi

 - Bối cảnh nhiều lĩnh vực đình trệ như hiện nay là lúc dành thời gian khai thông những phần việc đang “tắc”, để sau khi qua giai đoạn “chiếc lò xo nén lại”, các nguồn lực được bung ra hết sức, tạo đà cho việc phát triển kinh tế.