{keywords}
Lạng Sơn đặt nhiều mục tiêu trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021. Ảnh minh họa: egov

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

Theo Cổng thông tin của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch mới đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó, phấn đấu 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có máy tính sử dụng trong công việc; 

Trong năm tới, tỉnh cũng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật), rút ngắn từ 30-50% thời gian họp; 85% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 65% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 35% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Phấn đấu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 25% trở lên.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp  như đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Chú trọng phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ và thu hút nguồn lực CNTT.

D.V

30 ngân hàng, tổ chức tài chính diễn tập xử lý sự cố tấn công đánh cắp dữ liệu

30 ngân hàng, tổ chức tài chính diễn tập xử lý sự cố tấn công đánh cắp dữ liệu

Có sự góp mặt của 30 tổ chức tài chính, ngân hàng lớn, diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2020 mô phỏng quá trình xử lý sự cố hệ thống bị tin tặc tấn công nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.