lãnh đạo chủ chốt

Cập nhập tin tức lãnh đạo chủ chốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Các lãnh đạo chủ chốt yêu cầu tập trung hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10 theo kế hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch để chuẩn bị cho đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Toàn văn thông tin về cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông tin về cuộc họp lãnh đạo chủ chốt diễn ra chiều 12/6 nhằm đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Những chức danh là lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Toàn văn thông báo kết luận của lãnh đạo chủ chốt về phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng đang thiếu 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt

Trưởng đoàn ĐBQH đoàn Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang cho biết, TP đang thiếu 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Quy hoạch lãnh đạo chủ chốt trong năm 2018

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.