Quỹ lương dành cho các vị trí quản lý của Vinacomin năm 2014 vừa qua tổng cộng là 9,45 tỷ đồng.

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) vừa công bố quyết toán tiền lương viên chức quản lý năm 2014.

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacomin là người có tiền lương cao nhất trong các vị trí lãnh đạo, đạt 639 triệu đồng - tương đương 53,25 triệu đồng/tháng. Năm ngoái, vị trí này thuộc về ông Trần Xuân Hòa - Nguyên Chủ tịch HDDTV tập đoàn, đạt 53,4 triệu đồng/tháng tiền lương và 3 triệu đồng/tháng tiền thưởng.

{keywords} 

Năm 2014, ông Trần Xuân Hòa nghỉ hưu, rời vị trí Chủ tịch HĐQT (giữ chức vụ 5 tháng trong năm 2014), lương quyết toán của ông Hòa chỉ còn 270 triệu đồng. Chia cho 5 tháng tại vị, ông Hòa đạt mức lương bình quân 54 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao thứ 2 trong dàn lãnh đạo Vinacomin năm vừa qua là ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Vinacomin, đạt 590 triệu đồng, tương đương mức lương bình quân 49,2 triệu đồng/tháng.

Các vị trí thành viên HĐQT chuyên trách khác đều nhận 576 triệu đồng tiền lương năm 2014 với thời gian giữ chức vụ đầy đủ 12 tháng. Các vị trí Phó Tổng giám đốc cũng nhận mức lương tương tự.

Như vậy, quỹ lương dành cho các vị trí quản lý của Vinacomin năm 2014 vừa qua tổng cộng là 9,45 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2014, tập đoàn lãi ròng 1.870 tỷ đồng năm 2014, giảm 200 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 10% so với năm 2013. Chi phí quản lý năm 2014 đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với năm 2013.

(Theo Trí thức trẻ/Vinacomin)