Lào Cai đã xây dựng cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông, được tỉnh triển khai và đưa vào sử dụng cho 18/18 sở, ban, ngành; 9/9 huyện thành phố và 164/164 xã, phường.

Ông Vương Trinh Quốc cho biết, tỉnh Lào Cai xác định phải đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trong tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

“Để nâng cao hiệu quả ứng dụng, rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu hóa nhân lực CNTT, huy động được nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp và giảm chi phí đầu tư ban đầu, cũng như các rủi ro đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hoạt động ứng dụng CNTT, những năm qua tỉnh đã chú trọng, quan tâm đến việc thuê dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, có uy tín, trong đó có Tập đoàn VNPT”, ông Vương Trinh Quốc nói.

Trên tinh thần đó, năm 2014, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn VNPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về lĩnh vực VT và CNTT giai đoạn 2014-2020. Theo đó, triển khai nhiều giải pháp về chính quyền điện tử đồng bộ, liên thông từ cấp tỉnh đến huyện, xã trên địa bàn bao gồm: Cổng thông tin điện tử; hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông; hệ thống văn bản quản lý và điều hành; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống quản lý tài liệu hội họp của Hội đồng nhân dân... Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn VNPT luôn chủ động và nỗ lực hợp tác triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền của tỉnh.

Ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Ông Vương Trinh Quốc chia sẻ, với cách làm này, những năm qua Lào Cai luôn nằm trong Top 10 của cả nước duy trì được thứ hạng cao về các chỉ số, chỉ số thành phần như năm 2018 chỉ số ICT Index xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố, năm 2017 xếp hạng mức độ ứng dựng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử: 06/63 tỉnh, thành phố và chỉ số nội dung “Hiện đại hóa hành chính” trong Chỉ số cải cách hành chính của Lào Cai cũng xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Hiện Lào Cai đã triển khai một Cổng thông tin điện tử chính và 50 cổng thành phần là các sở, ban, ngành, huyện. Huyện Văn Bàn và thành phố Lào Cai đã triển khai cổng xuống tới một số phường, thị trấn. Số lượt truy nhập hàng ngày vào cổng đạt trên 30.000 lượt/ngày, tương đương khoảng trên 10 triệu lượt/năm. Cổng thông tin điện tử là phương tiện hữu ích cung cấp và trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân.

Ông Vương Trinh Quốc cho biết, Lào Cai đã xây dựng cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông, được tỉnh triển khai và đưa vào sử dụng cho 18/18 sở, ban, ngành; 9/9 huyện thành phố và 164/164 xã, phường, thị trấn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ. Người dân có thể thông qua mạng Internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Sau khi triển khai cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông  đã đạt kết quả là thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ trực tuyến mức 2 đạt 100%, mức độ 3 và mức độ 4 là 370 thủ tục hành chính. Thống kê từ năm 2017 đến ngày 10/10/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công là 132.807 hồ sơ thủ tục hành chính, đa số các thủ tục hành chính được giải quyết và trả kết quả trước hạn và đúng hạn. Lào Cai đã thực hiện kết nối VNPT-iGate với hệ thống chuyển phát của ngành Bưu điện để cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đang kết nối với hệ thống các dịch vụ Điện lực trực tuyến.

Hiện tại Lào Cai đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT iOffice của VNPT.  Đến hết Quý I/2018, Lào Cai hoàn thành nhân rộng đến 100% cơ quan sở, ban, ngành và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đặc biệt là tại thị trấn Sa Pa đã triển khai đến Tổ dân phố. Phần mềm quản lý văn bản điều hành do VNPT cung cấp đã được tích hợp chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ, giúp thuận tiện trong công tác sử dụng. Tổng số văn bản cập nhật trên hệ thống tính đến hết tháng 9/2018 là 2.403.764 (2.036.196 văn bản đến và 367.593 văn bản đi); tổng số văn bản gửi liên thông giữa các đơn vị là 250.786 lượt văn bản, với hơn 10.000 người dùng thường xuyên.

Theo ông Vương Trinh Quốc, Lào Cai đã triển khai được hệ thống truyền hình trực tuyến đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã với giải pháp truyền hình hội nghị trực tuyến Mega V-Meeting của VNPT.  Hệ thống truyền hình họp trực tuyến đã và đang hoạt động ổn định, chất lượng tốt, phát huy hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Đặc biệt, thời gian qua đã đưa vào hoạt động hệ thống truyền hình trực tuyến, học tập, triển khai Nghị quyết từ cấp Trung ương đến tỉnh, huyện, xã.