- Với 83,16% tổng số ĐB tán thành, QH sáng nay đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư.

Theo chương trình, QH sáng nay sẽ biểu quyết thông qua dự án luật Sửa đổi bổ sung phụ lục 4 luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

{keywords}
Các ĐB bấm nút biểu quyết. Ảnh: VPQH

Tuy nhiên, khi được trình QH để thông qua, dự luật đã có tên khác là luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư.

Việc thay đổi tên là do khi rà soát tiếp thu ý kiến đại biểu đã dẫn đến việc cần bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại điều 6 của luật Đầu tư.

Bênh cạnh đó, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ĐBQH đề nghị bổ sung một số ngành, nghề mới như: xăm hình vĩnh viễn; thám tử tư; rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; kinh doanh chất phụ gia công nghiệp và chất phụ gia thực phẩm; kinh doanh thực phẩm chức năng, vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Có ý kiến đề nghị bổ sung kinh doanh vàng trên tài khoản vào ngành, nghề cấm kinh doanh.

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng, đây là những đề xuất mới mà cơ quan soạn thảo chưa có thời gian nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động, do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để trình QH bổ sung trong thời gian tới.

Liên quan đề xuất bổ sung ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chủ nhiệm UB Kinh tế cho biết nội dung này được 348/439 (chiếm 79,3% tổng số ĐBQH) tán thành.

Sau khi sửa đổi, bổ sung, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh còn 243 ngành, nghề.

Dự thảo trình QH được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Riêng quy định về kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Sáng nay, QH đã thông qua nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Hồng Nhì